ติดต่อสำนักงานฯ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : (Office Of Internal Audit : Kasetsart University)
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0 2942 8200-45 ต่อ 644822-644825
โทร (ตรง) : 0 2942 8116
แฟกซ์ : 0 2942 8164
E-mail : psd.oia@ku.ac.th
www.ia.psd.ku.ac.th


แผนที่