บรรยายให้ความรู้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

อ่านต่อ