แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๑

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๗

อ่านต่อ