กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ