กิจกรรมขอเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ